صدور کارت بهداشت

  • تاریخ انتشار : 2022/07/16
  • دسته بندی : خدمات

بطور کلی کلیه متصدیان، مدیران و کارکنان مراکز تهیه، تولید، توزیع، نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی ملزم به اخذ کارت بهداشت می باشند.

مرحله اول

مراجعه حضوری به یکی از دفاتر پیشخوان دولت برای ثبت نام

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بهداشت

برای صدور کارت بهداشت، شما ابتدا باید با مدارک زیر به دفتر پیشخوان دولت مراجعه کنید.

  • کارت ملی
  • 2 عدد عکس پرسنلی رنگی
  • شماره همراه بنام شخص درخواست دهنده

مرحله دوم

مراجعه به یکی از آزمایشگاه های تشخیص طبی و انجام آزمایش های مربوطه

راهنمای آزمایش : آزمایشی که از آرایشگرها گرفته میشود با سایر مشاغل متفاوت است لذا هنگام مراجعه به آزمایشگاه اعلام بفرمایید که آزمایش را جهت دریافت کارت بهداشت نیاز دارید و همچنین حتما شغل خود را اعلام نمایید که آزمایش مربوطه از شما گرفته شود.

از آرایشگرها این آزمایشات گرفته میشود : ( آزمایش HIV – هپاتیت نوع اول HBS-AG – هپاتیت نوع دوم HCV-AB ) و در صورت لزوم نیز واکسن آنتی بادی زده میشود HBC-AB )

از کارکنان سایر مشاغل نیز این آزمایشات گرفته میشود : ( آزمایش STOOL-EXMX3 و آزمایش STOOL- CULTURE)

مرحله سوم

مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی (واحد بهداشت محیط) به همراه کارت ملی و جواب آزمایش و تایید شدن توسط مرکز بهداشت

مرحله چهارم

و مجدد مراجعه به دفتر پیشخوان دولت برای دریافت کارت بهداشت

صدور کارت بهداشت در دفتر پیشخوان دولت

صدور کارت بهداشت در دفتر پیشخوان دولت