صدور کارت صلح سربازی

  • تاریخ انتشار : 2022/07/16
  • دسته بندی : خدمات

صلح کارت، کارت عضویت در خانه سرباز صلح ایران است. اعضای خانه سرباز صلح ایران را سه گروه کهنه سربازان (افرادی که طی ۸ سال دفاع مقدس بعنوان سرباز وظیفه در مناطق عملیاتی کشور حضور داشته اند)، خانواده های کهنه سربازان (پدر، مادر، همسر و فرزندان) و داوطلبان (فعالان و علاقه مندان فعالیت در حوزه صلح) تشکیل می دهند.
خانه سرباز صلح ایران حمایت از سربازان و تلاش برای ارتقای شأن و منزلت سرباز در جامعه و گسترش فرهنگ صلح و دوستی در کشور را از رسالت های مهم خود می داند.
در این راستا بسترسازی برای تقویت پویش های اجتماعی و جلب مشارکت های مردمی در حوزه های فرهنگی، آموزشی، خدماتی و رفاهی به کهنه سربازان و اعضای خانه سرباز صلح ایران از اهداف و برنامه های مستمر این سازمان است.

خانه سرباز صلح، صلح کارت را با شعار “هر ایرانی یک صلح کارت” ابداع و طراحی نموده است تا علاوه بر کهنه سربازان، سایر هموطنان عزیز نیز بدون محدودیت سنی، جنسی و فارغ از گرایشات قومی، مذهبی و فكری بتوانند ضمن ثبت نام و پرداخت حق عضویت سالانه، از مزایای تعریف شده و درحال گسترش آن بهره مند شوند.

برای ثبت نام و دریافت صلح کارت می توانید از طریق دفتر پیشخوان جنت آباد با مدیریت موسوی اقدام کنید.

صلح کارت سربازی

صلح کارت سربازی