خدمات بیمه ای

  • تاریخ انتشار : 2022/07/16
  • دسته بندی : خدمات

خدمات بیمه ای در دفتر پیشخوان دولت بلوار کبیری طامه ارائه می شود.

از جمله خدمات بیمه ای که در دفتر پیشخوان دولت ارائه می شود به شرح زیر می باشد.

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه عمر
  • بیمه ثالث و بدنه